.: Výroční schůze TJ KVT Pardubice :.

Pozvánka

V pátek 24.února 2006 se od 17.30 hodin v sále muzea
Pardubického zámku koná valná hromada
TJ Klubu vodáků-turistů Pardubice

Program:

17:30 Prezentace, placení příspěvků
18:00 Zahájení schůze
18:05 Volba mandátové, návrhové komise
18:10 Zpráva o stavu a plnění usnesení z minulé valné hromady (Načeradský Jan)
18:20 Zpráva o stavu členské základny (Míčková Helena)
18:30 Zpráva o hospodaření za minulý rok a návrh rozpočtu na r.2006 (Štaud Antonín)
18:50 Zpráva o sportovní činnosti za minulý rok (Roleček Jiří)
19:00 Vyhlášení výsledků soutěží o nejvýkonnějšího turistu, čochtana roku 2005 (Roleček Jiří)
19:10 Diskuse
19:40 Zpráva mandátové, návrhové komise
19:50 Hlasování o schválení rozpočtu a usnesení na rok 2006
20:00 Ukončení schůze


Komentáře

 7.2.2006 17:31 - Zpráva o činnosti dětského oddílu

Ála Křivka bude mít vyčleněný čas na seznámení členské základny s fungováním dětského oddílu a především s plány do budoucna, jako je postupná obnova a nová výbava pro děcka. Věřím, že tyto návrhy jednomyslně podpoříme !!!


 23.2.2006 13:21 - Zpráva o činnosti dětského oddílu

Ála si zaslouží tu největší podporu a spořivé až šetřílkovské kamarády mám jedno motto...jaký je vztah k mládeži, takový je vztah k budoucnosti....tak budoucnosti zdar a Álovi zvlášť! :-)


 Přidat komentář
©2006 TJ KVT Pardubice